Dárkio.cz : tipy na nejlepší dárky
Dobré dopoledne, je úterý 16. 7. 2024, 10 : 32 Svátek slaví Martina, zítra Drahomíra
Vybírání dárků je zábava!
Zaregistrujte a už nikdy nezapomenete
na žádné narozeniny či výročí.
Vše vám připomeneme!
darkoviny.cz
2024-03-01

Bedřich

jméno pocházející z jazyka německého a znamená "mírumilovný (mocný) vladař"
Aliasy: Béďa, Bedříšek, Beďoušek

Další události

2024-03-02

Anežka

 řecké jméno. ženy tohoto jméno jsou "čisté, neposkvrněné a ctnostné"
Aliasy: Aňa, Aneša, Ani, Nežka

Další události

 • Mezinárodní den boje spisovatelů za mír
2024-03-03

Kamil

jméno pochází z orientu a vykládá se jako "urozený, mladý, obětní služebník, chrámový sluha"
Aliasy: Kamilek, Kamík, Mílajméno

Další události

2024-03-04

Stela

jméno pocházející z latinského jazyka a vykládá se jako "hvězda"
Aliasy: Stelka, Stelinka, Steluška

Další události

2024-03-05

Kazimír

jméno pochází se slovanštiny a vykládá se jako "ten, kdo kazí mír"
Aliasy: Kazík, Kazda, Míra

Další události

2024-03-06

Miroslav

méno pocházející ze slovanštiny a vysvětluje se jako "slavný mírem, slavící mír, mírumilovný"
Aliasy: Míra, Mirča, Mirda

Další události

 • Den jódu
2024-03-07

Tomáš

jméno pochází z aramejštiny a je vykládán jako "dvojče, blíženec"
Aliasy: Tom, Tomča, Tomin

Další události

2024-03-08

Gabriela

jméno pocházejí z hebrejštiny a je vykládáno jako "bůh je silný" nebo "muž (hrdina) boží"
Aliasy: Gába, Gabka, Gábinka, Gabra

Další události

 • Mezinárodní den žen
2024-03-09

Františka

jméno pochází z Itálie a jeho výklad zní "Frouncouzek"
Aliasy: Fana, Fána, Fanda, Františka

Další události

2024-03-10

Viktorie

jméno pocházející z jazyka latinského, ženská podoba jména Viktor "vítězství"
Aliasy: Viki, Viktorka, Vikoušek

Další události

2024-03-11

Anděla

jedno z mnoha řeckých jmem, jejíž cizí podoba je Angela. ženy tohoto jména jsou "poslové boží"
Aliasy: Andělka, Anďa, Adéla, Lina

Další události

 • Evropský den mozku
2024-03-12

Řehoř

jméno pochází z řečtiny a je vykládáno jako "bdělí, ostražitý"
Aliasy: Řehořek, Hořek, Říha

Další události

 • Vstup ČR do NATO
2024-03-13

Růžena

toto jméno pochází z češtiny, ale bylo vytvořené z jmen pocházejících z jazyka latinského, vykládá se jako "růže, růžová"
Aliasy: Růža, Růženka, Růžička

Další události

2024-03-14

Růt

jméno pocházející z hebrejštiny a je neobjasněného výkladu, nejvíce je vykládáno jako "přítelkyně"
Aliasy: Rutka, Rutinka

Další události

2024-03-15

Ida

edno ze starých německých jmen, které je buď z Itis, což znamená "žena, nebo z germánštiny Id-, což znamená "čin"
Aliasy: Idka, Iduka

Další události

 • Světový den spotřebitelských práv
 • Mezinárodní den proti policejní brutalitě
2024-03-16

Elena

podobné dvou jménům Helena "světlo" 
Aliasy: Eleonora, Ela, Elča, Elen, Eluška

Další události

2024-03-17

Vlastimil

 jméno pocházející ze slovanštiny a vysvětluje se jako "milí vlasti, milující vlast" nebo "milující majetek, moc, vládu"
Aliasy: Vlasta, Vlasťoušek, Míla

Další události

2024-03-18

Eduard

jméno anglosaské, které lze vysvětlit jako "mocný, bohatý, strážce, ochránce" nebo "strážce majetku"
Aliasy: Eda, Edoušek, Edík

Další události

 • Ukliďme svět
2024-03-19

Josef

jméno pocházející z hebrejštiny a znamená "on přidá, rozhojní, přidávající" nebo "ať přidá"
Aliasy: Pepa, Pepík, Pepin

Další události

 • Mezinárodní den invalidů
2024-03-20

Světlana

toto jméno pochází z jazyka slovanského a vysvětluje se jako "světlá"
Aliasy: Světlanka, Světluša

Další události

 • Světový den frankofonie
 • MSvětový den divadla pro děti a mládež
2024-03-21

Radek

jméno pocházející ze slovanského základu rad- a vysvětluje se jako "radující se"
Aliasy: Radeček, Raduna, Radánek

Další události

 • Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
 • Mezinárodní den zdravého spánku
 • Světový den básní
 • Mezinárodní den loutkového divadla
2024-03-22

Leona

jméno pocházející z jazyka řeckého a vysvětluje se jako "lev"
Aliasy: Lea, Lenka, Leonička

Další události

 • Světový den vody
 • Mezinárodní den invalidů
2024-03-23

Ivona

starší variantou je Yvona z francouzksého jména Yvon, Yves, znamená "tisový luk" nebo "bojovník ozbrojený tisovým lukem"
Aliasy: Ivonka, Ivuška, Ivoninka

Další události

 • Světový den meteorologie
2024-03-24

Gabriel

jméno pocházející z jazyka hebrejského a vysvětluje se jako "bůh je silný"
Aliasy: Gába, Gabek, Riel

Další události

 • Mezinárodní den tuberkulózy
2024-03-25

Marián

jméno pocházející z latiny a vykládá se jako j"náležející k římskému roku Mariů"
Aliasy: Mariánek, Maroušek, Marek

Další události

2024-03-26

Emanuel

jméno pocházející z hebrejštiny a lez vysvětlit jako "bůh s námi"
Aliasy: Eman, Manek, Emánek

Další události

2024-03-27

Dita

spojení hebrejského jména Judita "židovka" a germánského jména Dietlind, Detmund "lid"
Aliasy: Ditka, Ditunka

Další události

 • Mezinárodní den divadla
2024-03-28

Soňa

toto jméno pochází z ruské domácí podoby Žofie, cože se vysvětluje jako "moudrá, moudrost"
Aliasy: Soňka, Sonička, Soňuše

Další události

 • Den učitelů
2024-03-29

Taťána

jméno pochází z jazyka ruského a znamená "náležící do rodu Tatiů"
Aliasy: Táňka, Táninka

Další události

2024-03-30

Arnošt

toto jméno pochází z německého jazyka a vykládá se jako čestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj"
Aliasy: Arno, Arka, Nošta

Další události

2024-03-31

Kvido

stará podoba tohoto jména je Quido, toto jméno pochází z jazyka staroněmeckého a je vyvětlováno jako "lesní, (pocházející) z lesa" nebo "živý, veselý"
Aliasy: Kvidek, Kvidonek

Další události