Dárkio.cz : tipy na nejlepší dárky
Dobré poledne, je pátek 21. 6. 2024, 12 : 08 Svátek slaví Pavla, zítra Zdeňka
Vybírání dárků je zábava!
Zaregistrujte a už nikdy nezapomenete
na žádné narozeniny či výročí.
Vše vám připomeneme!
darkoviny.cz
2023-11-01

Felix

jméno, které pochází z latiny a vykládá se jako "štěstí, šťastný"
Aliasy: Fela, Feloušek, Lixa

Další události

2023-11-02

Památka zesnulých

Další události

2023-11-03

Hubert

jméno pocházející ze staroněmčiny a vykládá se jako "duchaplný, jasného ducha"
Aliasy: Hubertek, Bert

Další události

2023-11-04

Karel

jméno pochází z němčiny a vykládá se jako "(svobodný) muž, chlap"
Aliasy: Kája, Karlík, Kájínek

Další události

2023-11-05

Miriam

toto jméno vychází z Marie a je vysvětlováno jako "milovaná bohem"
Aliasy: Míra, Mirča, Mirjamka

Další události

2023-11-06

Liběna

toto jméno pochází ze slovanštiny a vykládá se jako "libá, milá, příjemná"
Aliasy: Líba, Liběnka

Další události

 • Mezinárodní den pro prevenci ničení životního prostředí ve válkách a ozbrojených konfliktech
2023-11-07

Saskie

toto jméno pochází z holandštiny, ale jeho vysvětlení je nejasné, většinou je vysvětlováno jako "žena Saska"
Aliasy: Sasi, Saska, Sasička

Další události

2023-11-08

Bohumír

toto jméno pochází z jazyka slovanského a vysvětluje se jako "mír bohu"
Aliasy: Bohozšek, Božek, Boža

Další události

2023-11-09

Bohdan

jméno pocházející ze staroslovanštiny a vykládá se jako "dar boží, daný bohem"
Aliasy: Bojda, Bohdík,

Další události

2023-11-10

Evžen

jméno pochází z řečtiny a je vykládáno jako "blahorodý, urozený"
Aliasy: Evža, Evženek

Další události

 • Světový den vědy pro mír a rozvoj
2023-11-11

Martin

jméno pocházející z latiny a vykldádá se jako "Martův, martovksý, zasvěcený bohu Martovi"
Aliasy: Martínek, Máťa, Martek

Další události

 • Den válečných veteránů
 • Den proti drogám
2023-11-12

Benedikt

jméno pocházející z jazyka latinského a je vykládá se jako "požehnaný, blahoslavený"
Aliasy: Ben, Benek, Beneš

Další události

2023-11-13

Tibor

jméno pocházející z latiny a vykládá se jako "Tiburtnec, (muž) pocházející z latinského města Tibur"
Aliasy: Tibík, Tiborek, Borek

Další události

 • Mezinárodní den nevidomých
2023-11-14

Sáva

jméno pocházející z hebrejštiny a vykládá se jako "děd, stařec"
Aliasy: Sávka, Sávuška

Další události

 • Světový den diabetu
2023-11-15

Leopold

jméno, které pochází z jazyka německého a je vysvětlováno jako "pro lid statečný, smělý"
Aliasy: Leon, Polda, Leošek

Další události

 • Den vězněných spisovatelů
2023-11-16

Otmar

jméno pocházející z němčiny, které je vykládáno jako "majetkem slavný, slynoucí jměním"
Aliasy: Otmar, Otoušek, Otmarek

Další události

 • Mezinárodní den tolerance
 • Den poezie
2023-11-17

Mahulena

toto jméno pochází z jazyka českého, ale jeho vysvětlení je nejasného, pravděpodobně je to básnicky vytvoření jméno (Radúz a Mahulena)
Aliasy: Mahulenka, Lenka

Další události

 • Mezinárodní den studentů
2023-11-18

Romana

toto jméno pocházá z latiny a vysvětluje se jako "z Říma pocházející, Římanka, římská"
Aliasy: Romka, Romička, Romek

Další události

2023-11-19

Alžběta

jméno pochází z hebrejštiny. a vysvětluje se jako "bůh je má přísaha"
Aliasy: Alka, Běta, Bětuška, Ela, Líza, Bety, Alžbětka, Ala

Další události

 • Světový den prevence týrání a zneužívání dětí
2023-11-20

Nikola

toto jméno pochází z jazyka řeckého a je vykládáno jako "vítězka na lidem, vítězství lidu"
Aliasy: Niki, Nikolka, Nikča

Další události

 • Den industrializace Afriky
 • Světový den dětí
 • Světový den chronické obstrukční plicní nemoci
2023-11-21

Albert

jméno je ryze germánského původu a vzniklo zkrácením jmen Adalbert, Adalbrecht, muži, kteří se takto jmenují jsou „vznešení, nádherní, skvějící se přednostmi, urození“
Aliasy: Al, Bertík, Albertek,

Další události

 • Den filosofie
 • Světový den televize
 • Světový den pozdravů
2023-11-22

Cecílie

toto jméno pochází z jazyka latinského. ženy tohoto jména jsou "krátkozraké, slepé"
Aliasy: Cíla, Cilka, Ciluška, Célie

Další události

2023-11-23

Klement

jméno pochází z jazyka latinského a vykládá se jako vlídný, milostivý, laskavý, mírny"
Aliasy: Klema, Klemoušek

Další události

2023-11-24

Emílie

toto jméno pochází z jazyka latinského. Ženy tohoto jména jsou "pracovité a horlivé"
Aliasy: Ema, Emča, Emily, Emuška, Míla

Další události

2023-11-25

Kateřina

toto jméno pochází původně z řečtiny a je vysvětlováno jako "čistá, cudná"
Aliasy: Katka, Káča, Kačenka, Kity, Kačaba

Další události

 • Mezinárodní den boje proti násilí na ženách
2023-11-26

Artur

urozený
Aliasy: Arturek, Artek

Další události

2023-11-27

Xenie

jméno pocházející z jazyka řeckého a vysvětluje se jako "pohostinná, milující hosty"
Aliasy: Xeňa, Xeninka

Další události

2023-11-28

René

jméno pocházející z latinského Renát "znovuzrozený, obrozený"
Aliasy: Renek, Reny, Reneček

Další události

 • Mezinárodní den nekupování ničeho
2023-11-29

Zina

jméno pocházející z jazyka řeckého a znamená "božská, diovská"
Aliasy: Zinka, Zininka

Další události

 • Mezinárodní den solidarity s Palestinci
2023-11-30

Ondřej

jméno pocházející z řečtiny, které je vykládáno jako "mužný, statný, odvážný"
Aliasy: Ondra, Ondrášek, Ondřík

Další události